FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

बाल आधारभूत विद्यालय खुटिया, धनगढी-१४ को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

फूलबारी माध्यमिक विद्यालय फूलबारी, धनगढी-१९ को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

न्यू कालिका आधारभूत विद्यालय धुरजन्ना, धनगढी-१७ को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

कवाड कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा [ठेक्का नं ११३ र ११४]

शंकर सरस्वती अन्नपूर्ण आधारभूत फूलबारीको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना [Procurement Supply and Delivery of IT Equipment]

बाल सृजना आधारभूत विद्यालय खेदा को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

जनकल्याण मा.वि. जुगेडाको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

Pages