FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

Invitation for Sealed Quotation (Various Items)

ब्याण्ड बाजा खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सोपिङ्ग कम्पलेक्सको कोठा नं ७ लाई ठेक्का दिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

जग्गा ठेक्कामा दिने दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (Construction Related Works)

Invitation for the sealed Quotations Bids (78,089,90,91,92,93,94,95,96,97,98)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( Procurement for the Supply and Delivery of CBIMNCI Drugs)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना [वडा नं २]

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (वडा नं ५ स्थित डिभोटी चोक देखि उत्तर सामुदायिक प्रहरी केन्द्र तथा हसनपुर क्षेत्रमा ट्रि गार्डमा गमला राखि हरियाली गर्ने कार्यक्रम)

Pages