FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७९/०७/२१ गतेक दिन बसेको बाह्रौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०७-२१ गते बसेको बाह्रौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 1 week 6 days ago
मिति २०७९/०५/३१ गतेका दिन बसेको एघारौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०५-३१ गतेका दिन बसेको ११ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 2 months 2 days ago
मिति २०७९/०५/२२ गतेका दिन बसेको दशौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon दशौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 2 months 3 weeks ago
मिति २०७९/०५/०१ गतेका दिन बसेको नवौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०५-०१ गतेका दिन बसेको नवौँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 3 months 6 days ago
मिति २०७९/०४/१५ गतेका दिन बसेको आठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको आठौं बैठकका निर्णयहरु.pdf 3 months 1 week ago
मिति २०७९/०३/३१ गतेका दिन बसेको सातौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon सातौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 4 months 2 weeks ago
मिति २०७९/०३/०९ गतेका दिन बसेको छैठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon छैठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 4 months 2 weeks ago
मिति २०७९/०३/०८ गतेका दिन बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०३-०८ गतेका दिन बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 5 months 1 week ago
मिति २०७९/०३/०५ गतेका दिन बसेको चौथो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०३-०५ गतेका दिन बसेको चौथो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 5 months 1 week ago
मिति २०७९/०२/२३ गतेका दिन बसेको तेस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon तेस्रो कार्यपालिका वैठक.pdf 5 months 3 weeks ago

Pages