FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७९/०३/०८ गतेका दिन बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०३-०८ गतेका दिन बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 6 days 2 hours ago
मिति २०७९/०३/०५ गतेका दिन बसेको चौथो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७९-०३-०५ गतेका दिन बसेको चौथो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf 1 week 3 hours ago
मिति २०७९/०२/२३ गतेका दिन बसेको तेस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon तेस्रो कार्यपालिका वैठक.pdf 2 weeks 6 days ago
मिति २०७९/०२/२० गतेका दिन बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon दोस्रो कार्यपालिका वैठक.pdf 3 weeks 4 days ago
मिति २०७९/०१/१४ गतेका दिन बसेको ७४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७४ औं कार्यपालिका बैठक.pdf 3 weeks 4 days ago
मिति २०७८/१२/२२ गतेका दिन बसेको ७३ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७३ औं कार्यपालिका वैठक.pdf 3 weeks 4 days ago
मिति २०७८/१२/०१ गतेका दिन बसेको ७२ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७२ औं कार्यपालिका बैठक.pdf 3 weeks 4 days ago
मिति २०७८/११/०५ गतेका दिन बसेको ७१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७१ औं कार्यपालिका बैठक.pdf 3 weeks 4 days ago
मिती २०७९-०२-०९ गतेका दिन बसेको दोस्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिती २०७९-०२-०९ गतेका दिन बसेको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf 1 month 5 days ago
मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf PDF icon मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf 4 months 3 weeks ago

Pages