FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७८ _०९_२३ गतेका दिन बसेको ६९ औं का.पा. वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८_०९_२३ गतेका दिन बसेको ६९ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 1 week 6 days ago
मिति २०७८/०७/०३ गते बसेको ६८ कार्यापालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon मिति २०७८_०७_०३ गते बसेको ६८ कार्यपालिका बैठक.pdf 3 months 5 days ago
मिति २०७८/०६/२४ गतेका दिन बसेको ६७ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ६७ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 3 months 1 week ago
मिति २०७८/०४/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका निर्णय २.pdf 5 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०४/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाका निर्णय ९.pdf 6 months 4 days ago
मिति २०७८/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon karyapalikako nirnaya.pdf 6 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon one.pdf, PDF icon two.pdf 6 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०२/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon CamScanner 06-30-2021 13.39.pdf 6 months 3 weeks ago
मिति २०७७/१२/२९ मा बसेको ६१ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ६१‍ ‍औं कार्यपालिकाका निर्णयहरु.pdf 9 months 1 week ago
मिति २०७७/११/२८ गते बसेको ६० ‌‍औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon jpg2pdf - 2021-03-16T160852.640.pdf 10 months 1 week ago

Pages