FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७७/०९/२० गते बसेको ५७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon पिडिएफ.pdf 3 days 22 hours ago
मिति २०७७/०९/१४ मा बसेको ५६ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५६ कार्यपालिका वैठक.pdf 2 weeks 4 days ago
मिति २०७७/०९/०५ गते बसेको ५५ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५५ औँ कार्यपालिका वैठक फाईनल.pdf 3 weeks 6 days ago
मिति २०७७/०७/२७ मा बसेको ५४ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ५४ ‌‍औं.pdf 1 month 3 weeks ago
मिति २०७७/०५/१५ मा बसेको ५३ औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु । PDF icon ५३ औं कार्यपालिका वैठक.pdf 1 month 3 weeks ago
मिति २०७७/०४/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya22.pdf 5 months 4 days ago
मिति २०७७/०४/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya11.pdf 5 months 4 days ago
मिति २०७७/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon nirnaya 1.pdf, PDF icon Nirnaya 2.pdf, PDF icon Nirnaya 3.pdf, PDF icon Nirnaya remaining.pdf 6 months 3 weeks ago
मिति २०७७/०२/१५ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_02_15.pdf 7 months 3 weeks ago
मिति २०७७/०२/०६ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_02_06.pdf 7 months 3 weeks ago

Pages