FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिती २०७९-०२-०९ गतेका दिन बसेको दोस्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु PDF icon मिती २०७९-०२-०९ गतेका दिन बसेको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf 2 months 2 weeks ago
मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf PDF icon मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf 6 months 2 days ago
मिति २०७८ _०९_२३ गतेका दिन बसेको ६९ औं का.पा. वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८_०९_२३ गतेका दिन बसेको ६९ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 6 months 4 weeks ago
मिति २०७८/०७/०३ गते बसेको ६८ कार्यापालिका बैठकका निर्णयहरु । PDF icon मिति २०७८_०७_०३ गते बसेको ६८ कार्यपालिका बैठक.pdf 9 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०६/२४ गतेका दिन बसेको ६७ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु । PDF icon ६७ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 9 months 3 weeks ago
मिति २०७८/०४/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका निर्णय २.pdf 1 year 6 days ago
मिति २०७८/०४/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाका निर्णय ९.pdf 1 year 2 weeks ago
मिति २०७८/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon karyapalikako nirnaya.pdf 1 year 1 month ago
मिति २०७८/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon one.pdf, PDF icon two.pdf 1 year 1 month ago
मिति २०७८/०२/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon CamScanner 06-30-2021 13.39.pdf 1 year 1 month ago

Pages