FAQs Complain Problems

उप-महानगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

धनगढी उप-महानगरपालिकाको कार्यालय

उप-सचिव / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
eo@dhangadhimun.gov.np
०९१-५२६७२९ / ९८५८४३३१११
धनगढी उप-महानगरपालिकाको कार्यालय

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा

शिक्षा अधिकृत
९८४८४४७१३२
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्राविधिक सहायक
९८६४९७३०८३
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्राविधिक सहायक
९८४९९८६३६५
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्राविधिक सहायक
९८४३६८८२३३
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
का.स.
९८६५६०९८७५
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा

कृषि शाखा

कृषि अधिकृत / कृषि शाखा प्रमुख
dhan.mun.krishi@gmail.com
९८४८४२७१४३
कृषि शाखा
अधिकृतस्तर छैठौँ / कृषि अधिकृत
९८६७१९५२००
कृषि शाखा
सहायकस्तर पाँचौ
९८५११३६५३७
कृषि शाखा
सहायक पाँचौं / प्राविधिक सहायक
९८४१७०७१२३
कृषि शाखा

शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा

डिभिजनल इन्जिनियर / शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा प्रमुख
deejbhatta@gmail.com
९८४८४२५१९८
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
इन्जिनियर
९८५८४२११८४
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
इन्जिनियर
९८५८४२२५८९
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
इन्जिनियर
९८४९९८५१८२
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा

उप-महानगरीय प्रहरी बल

नगर प्रहरी निरिक्षक / उप-महानगरीय प्रहरी बल प्रमुख
०९१-५९०६९०, १८१०५०००००९०, ९८४८७२३२२६
उप-महानगरीय प्रहरी बल
महिला विकास अधिकृत / महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख
९८६८८०७६०३
महिला विकास अधिकृत
९८४९६९३१२०
प्रशासन महाशाखा प्रमुख
dillirajojha72@gmail.com
९८४८४२४८५२
9848425401
9848128388
9848445722
सहायक महिला विकास निरीक्षक
९८४८७१०९२६
9848430438
9848560555
9858426155
कृषि अधिकृत
९८४८५७२८०३
9858426156
bisttanka@yahoo.com
9848449857
9848420003
dhangadhisubmetro.ward5@gmail.com
9848699142
9851162114
9858422335 / ०९१-५२१५२९ 
rojgarsewakendradhn@gmail.com
9848732924
dhangadhisubmetro.ward10@gmail.com
9848628459
कार्यालय सहयोगी
९८४८६३८०७७
yojana.dhangadhi@gmail.com
9848552760
9865956892
khadak.kunjeda2043@gmail.com
9848470295
आई. टि. अफिसर
ito.dhangadhi@gmail.com
९७६६४०७९४९
प्रशासकीय अधिकृत
9848720849