FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (100,101,103/DSMC/2080/081 - Various Works)

ग्लो साइन बोर्डबाट विज्ञापन गर्ने कार्यको ठेक्का सम्बन्धि सिमबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दि बोलबत्र आव्हानको ७ दिने सूचना

कवाड कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको ७ दिने सूचना

धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं ६ को कार्यालयको पोखरीमा पाइपलाइन, फ़ुल रोप्न माटो र पार्किङ्गमा जान ग्रावेल खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (धनगढी उप-महानगरपालिका ४ नं वडा कार्यालय भित्र प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग सेड र बगैचा निर्माण)

फोहरमैला व्यवस्थापन सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सिलबन्दी प्राविधिक र आर्थिक आव्हान सम्बन्धी सूचना

पार्किङ गर्ने कार्यका लागि जग्गा बहालमा दिन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Supply and Delivery of 9 m PSC Pole and various Construction Works)

Invitation for the Sealed Quotations (Providing and Supplying Utensils for Kitchen, Construction of Blacktop Road and Maintenance Works)

Pages