FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Invitation for the Sealed Quotations (Supply and Delivery of 2 Unit of Water Tank and Construction Works- 90,95,97,110/DSMC/2080/081)

Invitation for the Bids (Construction Work- 111/DSMC/2080/081 and 112/DSMC/2080/081)

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Various Construction Works)

न्यानो झोला खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

जग्गा ठेक्कामा दिने ७ दिने सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (Construction of Urban Black Top Road and Side Drain Work)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (धनगढी उप-महानगरपालिका १२, चौतारो निर्माण गर्ने काम)

Invitation for the Sealed Quotations (Construction of Parapet of Football Ground Ward no 12)

Invitation for the Bids (Construction of Community Health Center-Ward 02)

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना [R3/DSMC]

Pages