FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

च्याउ खेतीका लागि कन्ये च्याउको बिउ खरिद गर्ने कार्यको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (Segregation Site Fencing Works)

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (Segregation Site Fencing Works)

Invitations for the Sealed Quotations

फूलबारी हाटबजार सम्बन्धी शिलबन्दी आशय पत्र आव्हानको सूचना

कनरी पार्क ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी आशय पत्र आव्हानको सूचना

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी आशय पत्र आव्हानको सूचना

अक्सीजन प्लान्ट ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी आशय पत्र आव्हानको सूचना

तरकारी खेतीका लागि प्लाष्टिक खरिद गर्ने कार्यको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

Pages