FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

Invitation for the Bids (Construction of Shed)

Invitation for the Bids (Maintenance of Roads at Ward No. 5,6 and 11 DSMC)

Invitation for the Bids (Maintenance of Roads at Ward No. 5 DSMC)

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

Invitation for Sealed Quotation (Various Items)

ब्याण्ड बाजा खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सोपिङ्ग कम्पलेक्सको कोठा नं ७ लाई ठेक्का दिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना

जग्गा ठेक्कामा दिने दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (Construction Related Works)

Invitation for the sealed Quotations Bids (78,089,90,91,92,93,94,95,96,97,98)

Pages