FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

जमिन पार्किङका लागि लिजमा लिने सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

Construction of Road with Retaining Wall

Construction of School Building of Dhangadhi Polytechnic Institute

ह्युमपाइप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना छैठौं पटक प्रकाशित मिति: २०७७/९/१५

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०८/१९

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७७/०८/१९

धनगढी उप-महानगरपालिकाको आ.ब.२०७७/०७८ को दररेट

सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । तेस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७७।०८।११