FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Construction of Toilet Block at Janata Aadharbhut School Ward no 3 DSMC)

धनगढी उप-महानगरपालिका कार्यालयभित्र चमेना गृह संचालन गर्ने कार्य जानकारी गराइएको सम्बन्धमा

EV (Electric Vehicle) भाडामा लिने सम्बन्धी कोटेशन आव्हानको सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना [इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी]

नगर बस सेवा संचालन सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना

सार्वजनिक सवारी साधनको पार्किंङ्ग शुल्क संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र सूचना

सिलबन्दी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना [9KL Water Tanker] - तेश्रो पटक प्रकाशित सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा [इन्टनेट सेवा सम्बन्धी]

सुरक्षा गार्ड सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Pages