FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

Tender Notice for the Procurement of various Works IFB No. 14 to 24

बिज्ञापनकर संकलन ठेक्काको डाक बढाबढ सम्बन्धि ७ दिने सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

मिति २०७८/०६/०५ गते बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धि आशयको सूचना ठेक्का न. 001,05,06,07,08,09,10,13/DSMC/2078/079 र TS/DSMC/2077/078

मिति २०७८/०६/०५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बधि आशयको सूचना ठेक्का न. 2,3,4,11 र 12/DSMC/2078/079

सूचना सच्याईएको Allopathy Drugs 13/DSMC/2078/079

Procurement, Supply and Delivery of Allopathy Drug

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०५/०३

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०५/०२