FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना [न्यानो झोला]

Invitations for the Bids (86-88/DSMC-Construction Works)

Invitations for the Bids (85/DSMC-Construction of Road)

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (73/DSMC - River Training Works at Mohana River)

भित्ते पात्रो २०८१ प्रकाशनका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Sealed Quotation 84

सार्वजनिक सुनुवाई तथा परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

सपिङ्ग कम्पलेक्सको कोठा न ७ को सूचना संसोधन गरिएको सम्बन्धमा

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना [वडा नं २ र १२]

सिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना [कृषि शाखा]

Pages