FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Construction of Parapet of Football Ground Ward no. 12 DSMC)

वडा नं १२ को सडक बत्ती व्यवस्थापनका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना (वडा नं २ CCTV)

जग्गा ठेक्काको १५ दिने सिमबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

जग्गा ठेक्कामा दिने सूचना

Invitation for the Sealed Quotations (Construction of Truss, Blacktop Road and Embankment, Slab and Bench Installation at various Locations)

फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको सूचना संसोधन सम्बन्धमा

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (100,101,103/DSMC/2080/081 - Various Works)

ग्लो साइन बोर्डबाट विज्ञापन गर्ने कार्यको ठेक्का सम्बन्धि सिमबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दि बोलबत्र आव्हानको ७ दिने सूचना

Pages