FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

वडा ७ को शहरी स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्र, बेलि को दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (Inverter and Battery)

वडा नं १ को निःशुल्क हाते कडाई र पोते बुन्ने तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धीको सूचना

वडा नं २ मा CCTV जडान गर्ने बारेमा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

वडा नं १८ को वडा कार्यालयका लागि इन्भर्टर खरिद गर्ने कार्यका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित)

कागजको झोला सम्बन्धी बजार अध्ययनका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (धनगढी उप‍-महानगरपालिका - ४ वडा कार्यालय भित्र प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग सेड र बगैचा निर्माण)

Invitation for the Sealed Quotations (Procurement, Supply and Delivery of Allopathy Drug)

Invitations for the Sealed Quotations (Supply and Delivery of Soil Test Lab, Supply and Delivery of Leaf Plate Dryer)

Invitation for the Sealed Quotations (Supply and Delivery of 2 Unit of Water Tank and Construction Works- 90,95,97,110/DSMC/2080/081)

Invitation for the Bids (Construction Work- 111/DSMC/2080/081 and 112/DSMC/2080/081)

Pages