FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा [ठेक्का नं ११३ र ११४]

शंकर सरस्वती अन्नपूर्ण आधारभूत फूलबारीको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना [Procurement Supply and Delivery of IT Equipment]

बाल सृजना आधारभूत विद्यालय खेदा को जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

जनकल्याण मा.वि. जुगेडाको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

शिव गंगा आ.वि. उर्माको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

जानकरी गराइएको सम्बन्धमा [ठेक्का नं १०२]

जानकरी गराइएको सम्बन्धमा [ठेक्का नं १०९]

चमेनागृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Pages