FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

वडा नं २ को कार्यालयका लागि आवश्यक बसन्ते तरकारी खेतीका लागि आवश्यक विउ खरिदका लागि दरभाउ उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना

Invitation for the Bids (River Training Works and Construction works)

कम्प्युटर, ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

Procurement, Supply and Delivery of Allopathy Drug

ठेक्का न. 18/DSMC/2077/078 को बोलपत्रको आशयको सूचना

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको लिजिंग व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

Pages