FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

Procurement, Supply and Delivery of Allopathy Drug

ठेक्का न. 18/DSMC/2077/078 को बोलपत्रको आशयको सूचना

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको लिजिंग व्यवस्थापन सम्बन्धि आशयपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

चमेनागृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आहवानको सूचना

Pages