FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

कवाड कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको ७ दिने सूचना

धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नं ६ को कार्यालयको पोखरीमा पाइपलाइन, फ़ुल रोप्न माटो र पार्किङ्गमा जान ग्रावेल खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना सूचना सूचना वडा २

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (धनगढी उप-महानगरपालिका ४ नं वडा कार्यालय भित्र प्रतिक्षालय, पार्किङ्ग सेड र बगैचा निर्माण)

फोहरमैला व्यवस्थापन सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत संचालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सिलबन्दी प्राविधिक र आर्थिक आव्हान सम्बन्धी सूचना

पार्किङ गर्ने कार्यका लागि जग्गा बहालमा दिन सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Supply and Delivery of 9 m PSC Pole and various Construction Works)

Invitation for the Sealed Quotations (Providing and Supplying Utensils for Kitchen, Construction of Blacktop Road and Maintenance Works)

Invitation for the Bids (Construction of Factory House, Guard House, Vermic Post and Gravel Works)

सुक्ष्म बर्गिकृत नकुहिने सामानको बिक्रिका लागि सिमबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना [पाँचौ पटक प्राशित]]

Pages