FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

शिव गंगा आ.वि. उर्माको जग्गा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

जानकरी गराइएको सम्बन्धमा [ठेक्का नं १०२]

जानकरी गराइएको सम्बन्धमा [ठेक्का नं १०९]

चमेनागृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

जानकारी गराइएको सम्बन्धमा (Construction of Parapet of Football Ground Ward no. 12 DSMC)

वडा नं १२ को सडक बत्ती व्यवस्थापनका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना (वडा नं २ CCTV)

जग्गा ठेक्काको १५ दिने सिमबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

जग्गा ठेक्कामा दिने सूचना

Invitation for the Sealed Quotations (Construction of Truss, Blacktop Road and Embankment, Slab and Bench Installation at various Locations)

Pages