FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

लागत अनुमान स्वीकृत गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालयमा पुस्तकालय तथा ICT व्यवस्थापन (फिक्सिङ, किताब खरिद तथा इ-पुस्तकालय समेत)/विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

टिपिडि तालिम पुरा नभएका प्राथमिक तहका शिक्षकको विवरण सम्बन्धमा

संस्थागत विद्यालयले वर्गिकरणका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

श्री शिव माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

श्री शिव माध्यमित विद्यालयमा प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको रिक्त स्थायी दरबन्दीमा सरुवा सहमतिका लागी निवेदन आव्हान गरिएको बारे

श्री बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालयको लेखाशास्त्र विषयको शिक्षक पदमा पदपूर्तिको विज्ञापन सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको बारे

राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका लागि खेलाडीको विवरण पठाउने बारे

हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सहभागि पठाउने सम्बन्धमा

वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृतिका लागि आवेदन संकलन र पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages