FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

दादुरा-रुवेला खोप अभियान २०८०/८१ का लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा

२०८० सालको आधारभूत तहको परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

स्विकृत नामावली तथा परीक्षा मिति सम्बन्धमा

तेस्रो त्रैमासिक अवधिको माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा

विद्यालयको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

ECD Portal प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा

संस्थागत विद्यालयको धरौटी सुनिश्चितता भएको जानकारी सम्बन्धमा

सहभागी गराउने सम्बन्धमा

प्रधानाध्यापक वैठक सम्बन्धमा

अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages