FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क सम्बन्धाम

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

पाठ्यपुस्तकको विवरण पठाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

छात्रवृतिको कोटाको विवरण पठाउने सम्बन्धमा

२०८० सालको आधारभूत तह (कक्षा ८) को ग्रेड बृद्धि परीक्षाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

विज्ञ स्रोत शिक्षकको प्रस्तावनाको प्रस्तुतिकरण तथा छलफलको समय तालिका र स्थान तोकिएको सूचना !

आधारभूत तह (कक्षा ८) को पुनर्योग नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रयोग सम्बन्धमा

अध्यापन अनुमति पत्र नभएकालाई आवश्यक कार्वाही र जानकारी गराउने सम्बन्धमा

विपन्न लक्षित छत्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थी बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा

Pages