FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

अनुदान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आधारभूत तह र माध्यामिक तहको लिखित परीक्षा संचालन तथा परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना

ड्रेसकोड सम्बन्धमा

उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धमा

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा

आवश्यक विवरण पठाउने सम्बन्धमा

११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने १ जना छात्रालाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा

प्रयोगात्मक अङ्क पठाउने सम्बन्धमा

आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

Pages