FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

स्कुल बसको रङ्ग, गति र बिसौनी सम्बधमा

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि विज्ञ सेवा दिन इच्छुकहरुबाट आवेदन माग सम्बन्धमा

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि विज्ञ सेवा दिन इच्छुकहरुबाट आवेदन माग सम्बन्धमा

अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

दोश्रो त्रैमासिक माग फाराम पेश गर्ने बारे

शिक्षक कर्मचारीको परिचय पत्र

ड्रेस कोड सम्बन्धमा

माध्यमिक राहत शिक्षकको पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट फाराम

निम्न माध्यमिक राहत शिक्षकको पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट फाराम

निम्न माध्यमिक स्थायी शिक्षकको पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट फाराम

Pages