FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Education, Youth and Sports Division Notices/शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट जारी सूचना

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि विज्ञ सेवा दिन इच्छुकहरुबाट आवेदन मान सम्बन्धमा [दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना]

लेखा परीक्षकको नाम सिफारिस सम्बन्धमा

आवश्यक कारवाही गरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा

आवश्यक कारवाही गरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा

प्रथम त्रैमासिक माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा

प्रथम त्रैमासिक माग फाराम पेश गर्ने बारे

प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धमा

व्यक्तिगत फाइल पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

विद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Pages