FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (Mechanical Sub-Engineer)

महिला नगर प्रहरी पदको परीक्षा संचालन मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

महिला नगर प्रहरीको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (सामी कार्यक्रम)

सामी परियोजनाको लिखित परिक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्ता बारे सूचना

प्रकाशित सुचनामा संसोधन गरिएको बारे

सेवा करारमा आवेदन माग गरिएका पदका लागि आवेदन फाराम

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (संशोधन सहित)

Pages