FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सामी परियोजनाको परिक्षा मिति र समय सम्बन्धि सूचना

कृषि स्नातकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) कार्यक्रमको परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)

कृषि स्नातक प्राविधिकको परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

सब‍-ईन्जिनियर (ल्याब असिष्टेन्ट) र असिष्टेन्ट सब‍-ईन्जिनियर (ल्याब हेल्पर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

सब‍-ईन्जिनियर (ल्याब असिष्टेन्ट) र असिष्टेन्ट सब‍-ईन्जिनियर (ल्याब हेल्पर) पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तवार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (महिला नगर प्रहरी)

सब इन्जिनियर (ल्याब असिष्टेन्ट) सिभिल, ल्याब टेक्निसियन (सहायक पाँचौंस्तर), असिष्टेन्ट सब ईन्जिनियर, ल्याब टेक्निसियन(सहायक चौथो स्तर) पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना

Pages