FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सूचना [Safehouse Manager]

आवेदन फारम यसै सूचना संग संलग्न गरिएको छ ।

पशु चिकित्सक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीको शारीरिक अभ्यास परिक्षण परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

कृषि अधिकृत छैटौं तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरीको स्वीकृत नामावली प्रकासन तथा शारीरिक अभ्यास परीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

सम्पर्क मिति सरेको सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरी निरीक्षक, नायब निरीक्षक, हवल्दार लगायत पदको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना [संसोधन सहित]

कृषि अधिकृत (छैठौँ तह) करार सेवामा लिने सम्बन्धि सूचना

आवेदन फाराम संगै राखिएको छ ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा [Digital initiator]

मिती २०८०-०३-२३ गतेको प्रयोगात्मक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना [Digital Initiator]

Pages