FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

मेकानिकल सब‍-इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मेकानिकल सब‍-इन्जिनियर पदको अन्तर्वाता हुने मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना

Electrical Engineer पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Mechanical Sub-Engineer सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Electrical Engineer पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

सेफ हाउस म्यानेजर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक (सहायकस्तर चौथो) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

पशु चिकित्सक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना [Electrical Engineer]

शारीरिक अभ्यास परिक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना [नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक]

Pages