FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएको बारे (Structural Engineer and GIS-Geomatics Engineer)

अन्तरबार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!

सामी कार्यक्रमको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे (Structural Engineer र GIS/Geomatic Engineer)

मेकानिकल सब‍-ईन्जिनियर (सहायक पाँचौं) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

किसान सूचीकरण कार्यक्रमका लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

किसान सूचीकरण कार्यक्रमका लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुचि प्रकाशन तथा परिक्षा संचालन सम्बन्धि सुचना (सामी कार्यक्रम)

महिला नगर प्रहरीको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

Mechanical Sub-Engineer को संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

Pages