FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Career/पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना !

कार्यक्रम संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

विषयगत परीक्षा संचालन तथा परीक्षा केन्द्र तोकिएको बारे

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

मेकानिकल सब‍-इन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मेकानिकल सब‍-इन्जिनियर पदको अन्तर्वाता हुने मिति, समय र स्थान सम्बन्धी सूचना

Electrical Engineer पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Mechanical Sub-Engineer सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages