FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

श्री त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको लेखा विषय राहत अनुदान शिक्षक कोटामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धी सूचना