FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

School Notices/विद्यालयबाट जारी सूचना

श्री बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालयको खुला बिज्ञापनमा दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

श्री नवज्योति आधारभूत विद्यालय, धनगढी १३ श्रीलंका कैलालीमा रिक्त रहेको प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा स्थायी शिक्षक सरुवासम्बन्धी सूचना

श्री त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको लिखित परीक्षाको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना

श्री नवदुर्गा आधाभूत विद्यालय, धनगढी-१२, जनकवस्ती, कैलालीमा रिक्त पदमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी सूचना

श्री त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको राहत करार शिक्षक पदका लिखित परीक्षामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धी सूचना

श्री शिव माध्यमिक विद्यालयको आधारभुत तह (कक्षा ६-८) र माध्यमिक तहका लागि विषय शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

श्री बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालयको बालबिकास सहजकर्ता शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

श्री बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालयको बालबिकास सहजकर्ता शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको बिज्ञापन सम्बन्धी सूचना

श्री बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालयको बालविकास सहजकर्ता शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

श्री नवज्योति आधारभूत विद्यालय, धनगढी उप-महानगरपालिका - १३ श्रीलंकाको सरुवा सहमतिका लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना

Pages