FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

School Notices/विद्यालयबाट जारी सूचना

श्री त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयको लेखा विषय राहत अनुदान शिक्षक कोटामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट करार शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धी सूचना

शिक्षक सरुवा सहमतीको लागि निवेदन आह्वान गरिएको बारे

श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालयको सरुवा सहमतिका लागि निवेदन आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना

श्री दीपेन्द्र चारपाते माध्यमिक विद्यालय ध.उ.म.न.पा.-१६ भादा, कैलालीको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

सरुवा सहमतिका लागि निवेदन आह्वान गरिएको बारे [जनकल्याण आधारभूत विद्यालय]

श्री बेहडाबाबा माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन प्रकाशित गरिएको बारे

शिक्षक आवशयकता सम्बन्धि सूचना - पंचोदय मा.वि

सिद्धार्थ आवि, धनगढी-१४ को प्राथमिक तहमा सरूवा सहमतिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना [२०८०।०६।१२]

सरुवा सहमतिको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages