FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

बाढी, पहिरो, भुकम्प, आगलागी लगायतका विपदबाट विद्यालयको भौतिक/सिकाई सामग्रीमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धमा