FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

कवाड कर संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना

सहकारी संस्था दर्ता तथा नविकरण

सवारी पार्किङ्गका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धमा दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !!

PAN नम्बर पेश गर्ने सम्बन्धमा

छोटो सूची (Short List) प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

धनगढी उप-महानगरपालिका आउने सेवाग्राही तथा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको खण्डीकृत तथ्यांक विवरण

स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना

सिप विकास तालिमको अन्तिम मिति सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन संशोधन सम्बन्धि सूचना