FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

धनगढी उप-महानगरपालिकाको घर बहाल कर बुझाउने सम्बन्धमा सूचना

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु ) ।

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा । ( स्वास्थ्य चौकी/आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्र/ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र

भुसे ईटा उद्योग सम्बन्धमा

रसायनिक मल बिक्रेताको लागि निवेदन दर्ता सम्बन्धि सूचना

कृषकहरुलाई ५०% अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सम्बन्धमा सुचना

आधारभूत पूर्वाधार सहित ठुला विद्यालय विकास गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना

व्यावसायिक तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना

बहिरा बालबालिका विद्यालय भर्ना सहयोग सम्बंधमा