FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

विद्यालय सन्चालन गर्ने अनुमती सम्बन्धमा ।

विद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

नगर दररेट २०७८-७९

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान (भेरोसेल) खोप संचालनमा आवश्यक सहयोग गरि दिने बारे ठाउने सम्बन्धमा

सुचना! सुचना!! सुचना!!!

प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

सुची दर्ता सम्बन्धि सुचना

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि विवरण पठाउने सम्बन्धमा

जिन्सी निरीक्षण सम्बन्धमा