FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

विशेषज्ञ सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सुचना

दरखास्त फारम यसै सूचना संग PDF फाइल बनाई राखिएको छ । 

Electronic Fund Transfer सम्बन्धमा

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना

भुक्तानी तथा निकासी सम्बन्धि सुचना

प्रेश विज्ञप्ती

आधारभूत तह (कक्षा ८) परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धमा

कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना

सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना संशोधित गरिएको बारे

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

कक्षा ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा