FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

प्रेस विज्ञप्ती

प्रधानाध्यापक बैठक सम्बन्धमा

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा (सामी परियोजना)

कृषि स्नातक प्राविधिकको परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको क्रममा सडक नाटक प्रदर्शनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

वेरुजु रकमको भौचर वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना

चौमासिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा

Pages