FAQs Complain Problems

आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन हुन । (सबै विद्यालयहरु)