FAQs Complain Problems

भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार शर्त पूरा भएमा नक्सा नियमित तथा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना