FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ र नियमावली,२०५६ अनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई सेवा अवकाश पछि दिइने सेवा सुविधा सम्वन्धी कार्यविधि,२०७८