FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

कन्दकला कुमारी राना

९८४८४८८९०१
नगर उप-प्रमुख
धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय