FAQs Complain Problems

नगर सभाका निर्णयहरु

पाँचौ नगरसभाका निर्णयहरु

पाँचौ नगरसभाका निर्णयहरु

४२ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णय

चौथो नगरसभाका निर्णयहरु

मिति २०७५/०३/२३ गतेको तेस्रो नगरसभाका निर्णयहरु

मिति २०७४/१२/२४ गते बसेको दोस्रो नगर सभा बैठकका निर्णयहरु

धनगढी उप-महानगरपालिका दोस्रो नगरसभाकाका निर्णय (मिति २०७४/१२/२४)

धनगढी उप-महानगरपालिकाको प्रथम नगर सभाका निर्णयहरु