FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७९/०३/०८ गतेका दिन बसेको पाँचौ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०३/०५ गतेका दिन बसेको चौथो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०२/२३ गतेका दिन बसेको तेस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०२/२० गतेका दिन बसेको दोस्रो कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९/०१/१४ गतेका दिन बसेको ७४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/१२/२२ गतेका दिन बसेको ७३ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/१२/०१ गतेका दिन बसेको ७२ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/११/०५ गतेका दिन बसेको ७१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिती २०७९-०२-०९ गतेका दिन बसेको दोस्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु

मिती २०७८-०९-२७ गतेका दिन बसेको ७० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरु.pdf