FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं. 1/DSMC/2076/077 को बोलपत्र आशयपत्रको सुचना

सवारी साधन पार्किंग शुल्कको ठेक्का सम्बन्धि सुचना

कृषि उत्पादन सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

कनरी पार्क, जडिबुटी, पशु हाटबजार र स्लटर हाउसको संचालन तथा व्यवस्थापनको विस्तृत प्रस्ताव पत्र आवाहनको सूचना

विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. 20, 21, 22, 23/DSMC/2076/077)

कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि सूचना (ठेक्का नं. 25/DSMC/2076/077)

पुल तथा सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आवाहनको सूचना (ठेक्का नं. 24, 26/DSMC/2076/077)

ठेक्का नं. 8, 11, 12/DSMC/2076/077 को आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं. 2 देखि 15/DSMC/2076/077 को आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं. 1/DSMC/2076/077को आशयपत्र सूचना