FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई योजना संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा

राजश्वकाे अनलाइन प्रणाली तालिम

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (स्वास्थ्य केन्द्र)

पालो पहरा मिलाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

विभिन्न पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धि सूचना

परिक्षा मिति र समय तपशिल हुने गरि संसोधन गरिएको बारे

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि अन्त्यन्त जरुरि सूचना

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धमा

Safer Migration Project सम्बन्धि आशयपत्र मागको सूचना

युवा लक्षित कार्यक्रम र अनुदानमा स्प्रेयर वितरण सम्बन्धि सूचना